Gyakori kérdések

Gyakori kérdések

Mik a helyszíni talajmintavétel szabályai?

A talajmintavétel követelményei A 90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet pontosan meghatározza, hogy a talajvédelmi tervet megalapozó vizsgálatokat a 2. és 3. melléklet Függelékében meghatározott szabványok szerinti vagy az azzal egyenértékű, akkreditált módszer alkalmazásával kell elvégezni.[…]

  • 2017-03-31

Gyakori kérdések

Ki készítheti el a talajvédelmi tervet?

A 181/2009. (XII. 30.) FVM rendelet pontosan meghatározza, hogy talajvédelmi szakértői tevékenységet csak az a személy folytathat, aki valamely agrártudományi- vagy kertészettudományi képzést nyújtó felsőoktatási intézményben talajtani, tápanyag-gazdálkodási, agrokémiai, illetve meliorációs irányultságú szakirányú továbbképzésben szerzett[…]

  • 2017-03-31

Gyakori kérdések

Mi tekinthető mezőgazdasági célú tereprendezésnek?

A 2007. évi CXXIX. törvény, valamint a 90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet pontosan meghatározza, hogy milyen eseteket kell mezőgazdasági célú tereprendezésnek tekinteni. A mezőgazdasági célú tereprendezés körébe tartoznak mindazon – nem termesztéstechnológiai – földmunkák és az azokhoz kapcsolódó kiegészítő beavatkozások (humuszos termőréteg védelme, talajjavítás, erózió elleni védelem[…]

  • 2017-03-31

Gyakori kérdések

Milyen munkálatokhoz szükséges talajvédelmi terv?

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 49. § (3) bekezdésében és az 50. §-ában felsorolt, termőföldön folytatott mezőgazdasági tevékenységekkel, illetve beavatkozásokkal, valamint a termőföld igénybevételével járó vagy arra hatást gyakorló beruházásokkal és tevékenységekkel[…]

  • 2016-06-11