Talajvédelmi terv

A vizsgálati eredmények alapján elkészített talajvédelmi tervek, megfelelnek a hatályos jogszabályi követelményrendszernek.
A különböző típusú tervek a megrendelő igénye szerint, színes papírformátumban, valamint elektronikus példányban kerülnek átadásra, a Megrendelő részére.

 

Mezőgazdasági célú tereprendezés

Talajvédelem terv mezőgazdasági célú tereprendezéshez A mezőgazdasági célú tereprendezés körébe tartoznak mindazon – nem termesztéstechnológiai – földmunkák és az azokhoz kapcsolódó kiegészítő beavatkozások (humuszos termőréteg védelme, talajjavítás, erózió elleni védelem stb.), amelyek a tervezett mezőgazdasági célú földhasználat megvalósításához szükségesek és a termeszteni kívánt kultúrák igényét kielégítő, tartós felszíni formák kialakításával hozzájárulnak a talaj termékenységének megóvásához és optimális feltételeket teremtenek a korszerű termesztéstechnológia gazdaságos alkalmazásához […]

Rekultiváció

Talajvédelemi terv rekultivációhoz Rekultivációt megalapozó talajvédelmi tervet kell készíteni azokra a beavatkozások által érintett, összesen 400 m2-nél nagyobb területekre, illetve a talajfelszín megbontásával járó, 500 métert meghaladó vonalas létesítmények – így különösen a víz-, szennyvíz-, gáz-, elektromos- és telefonvezetékek – fektetési munkái esetében, amelyek a mezőgazdasági használattól eltérő beavatkozások miatt károsodtak és a rekultivációs műveleteket követően újra mezőgazdasági célú hasznosításra kerülnek[…]

Öntözés

Talajvédelmi terv készítése öntözéshez Öntözési talajvédelmi terv készítése indokolt a 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet szerinti házi vízigényt meghaladó vízhasználat esetén[…]

Talajvédelmi terv

Rövid határidővel, kiemelkedő minőségben.

A rövid vállalási határidőt – átlagosan 2 hét – az ország 5 különböző pontján működő területi iroda biztosítja.
Bízunk benne, hogy segítségére lehetünk.

Mézes Zoltán

agrármérnök – talajvédelmi szakértő

+36 – 30 / 968 – 4686 zmezes@talajvedelem.hu

 

Talajjavítás

Talajvédelem terv készítése talajjavításhoz Savanyú talajok javítását megalapozó talajvédelmi terv
– talajjavítás indokolt, ha a talaj 0–30 cm-es rétegében
– a pH(H2O) kisebb, mint 6,8 és a hidrolitos aciditás nagyobb, mint 6,0,
– homoktalajok esetében (KA < 30) amennyiben a pH(H2O) kisebb, mint 6,8 és a hidrolitos aciditás nagyobb, mint 4,0[…]Szikes talajok javítását megalapozó talajvédelmi terv[…]Homoktalajok javítását megalapozó talajvédelmi terv
A homoktalajok javítása indokolt, ha a szántóföldi növénykultúrákkal hasznosított területen a 0–30 cm-es, állókultúrák telepítésénél a 0–60 cm-es talajréteg átlagában a talaj
– a mechanikai összetétel vizsgálata szerint 10%-nál kisebb leiszapolható részt tartalmaz,
– összes humusztartalma kisebb, mint 1%[…]

Ültetvénytelepítés

Talajvédelmi terv ültetvények telepítéséhez Ha jogszabály másként nem rendelkezik, 1500 m2-nél nagyobb szőlő- és gyümölcs, valamint 500 m2-nél nagyobb bogyós gyümölcsű ültetvény telepítése esetén talajvédelmi terv készítése szükséges, melynek a következő szakmai tartalommal kell rendelkeznie[…]

Termőföld más célú hasznosítása

Talajvédelmi terv készítése a termőföld más célú hasznosításához Talajvédelmi terv a termőföld végleges más célú hasznosításának engedélyezéséhez
90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet 1. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott beruházások létesítése, illetve beruházásnak nem minősülő, de a talajfelszín megbontásával járó tevékenységek folytatása érdekében a termőföld végleges más célú hasznosításának engedélyezéséhez a talaj humuszos termőrétegének mentését megalapozó talajvédelmi tervet kell készíteni[…]

Humuszgazdálkodás

Talajvédelmi terv készítése a humuszos termőréteg mentéséhez A talaj humuszos termőrétegének mentését megalapozó talajvédelmi terv[…]
Lásd még Termőföld más célú hasznosítása

Hígtrágya mezőgazdasági felhasználása

 Talajvédelmi terv hígtrágya termőföldön történő felhasználásához Hígtrágya az almozás nélküli állattartás folyékony halmazállapotú mellékterméke, amely állati bélsárból, vizeletből, elcsurgó ivóvízből és technológiai vízből áll és kizárólag hidraulikusan szállítható. Termőföldön történő felhasználás szempontjából a hígtrágyával azonos elbírálás alá esik az almozásos állattartásnál keletkező, az állati bélsárnak és vizeletnek, valamint a csurgalék és technológiai víznek az alomanyagok által fel nem vett folyékony halmazállapotú része, a trágyalé is[…]

Szennyvíz hasznosítás

 Talajvédelmi terv szennyvíz, szennyvíziszap és szennyvíziszap komposzt mezőgazdasági felhasználásához  A szennyvíz, szennyvíziszap mezőgazdasági területen történő felhasználásának szakmai követelményeit, a felhasználást kizáró paramétereket külön a  50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet határozza meg, melynek valamennyi előírását a talajvédelmi terv készítése során figyelembe kell venni[…]

Vízrendezés

Talajvédelmi terv készítése vízrendezéséhez Indokolt a talaj vízháztartásának vízrendezéssel történő szabályozása, ha a termőföld művelési ágának megfelelő hasznosítása a kedvezőtlen vízháztartási viszonyok miatt tartósan akadályoztatva van[…]