Vízrendezés

Talajvédelmi terv készítése mezőgazdasági területek vízrendezéséhez

Talajvédelmi terv készítése mezőgazdasági területek vízrendezéséhez

Indokolt a talaj vízháztartásának vízrendezéssel történő szabályozása, ha a termőföld művelési ágának megfelelő hasznosítása a kedvezőtlen vízháztartási viszonyok miatt tartósan akadályoztatva van.

A helyszíni talaj-felvételezés szabályai a tervezett műszaki megoldások függvényében:
Mezőszerű drénezés esetén talajszelvényt kell feltárni eltérő talajfoltonként, de legalább 10 hektáronként. A talajszelvény genetikai szintjeiből vagy rétegeiből mintát kell venni. Tájékozódni kell a talajvíz viszonyokról 2 méter mélységig. Az eltérő vízgazdálkodási tulajdonságokkal rendelkező talajfoltokon (de legalább 50 hektáronként) az ún. „jellemző talajszelvényekből” bolygatatlan mintát kell venni.

Céldrén esetén:
a drénezendő területen foltonként talajszelvényt kell feltárni. A talajszelvény genetikai szintjeiből vagy rétegeiből bolygatott és bolygatatlan mintát kell venni, valamint tájékozódni kell a talajvíz viszonyokról 2 méter mélységig.

Ároknyomvonal vizsgálat:
talajfoltonként fúrt mintavételt kell végezni a tervezett árokmélységig a nyomvonal talajadottságainak figyelembe vételével, de legalább 500 méterenként.

Helyszíni vizsgálatok:
– szivárgási (k) tényező,
– Fe2+,
– talajellenállás mérés.

Laboratóriumi vizsgálatok:
a) talajminták laboratóriumi vizsgálata:

aa) minden esetben vizsgálandó az összes mintából:
– kémhatás pH(H2O),
– kötöttségi szám (KA),
– humusztartalom (%)
– összes karbonát tartalom (CaCO3%) vagy hidrolitos aciditás (y1),
– vízben oldott összes só.

ab) jellemző szelvényekből vizsgálandó paraméterek:
– mechanikai összetétel,
– térfogattömeg,
– pF sor,
– morzsa vízállékonyság a szántott rétegből,
– folyási határ, sodrási határ a beavatkozás mélységében,

ac) szakmailag indokolt esetben vizsgálandó:
– 1:5 vizes talajkivonatból a sótartalom és sóösszetétel,
– báziscsere vizsgálat.

ad) számítással meghatározott paraméterek és adatok:
– összporozitás,
– differenciált porozitás,
– plasztikussági index,
– egyenlőtlenségi együttható,
– relatív levegő tartalom,
– vízháztartási mérleg.

b) talajvíz minták laboratóriumi vizsgálata:
– pH, vezetőképesség, Ca2+, Mg2+, Na+, K+, NH4+, CO32–, HCO3, Cl, SO4, NO3+NO2–nitrogén

Tartalmi követelmények
A tervnek tartalmazni kell
– a szűrőzés szükségességének megállapítását,
– javaslatot a szűrőzés módjára, illetve a dréntávolságokra,
– kiegészítő beavatkozások felsorolását (mélylazítás, erózió elleni védelem) és javaslatot a tevékenység elvégzésének módjára,
– ároknyitás során felszabaduló humuszos termőréteg mentésére tett intézkedéseket, hasznosítási lehetőségeket.

Mellékletként csatolni kell:

– a jellemző talajszelvények leírását,
– talajvíz kartogramot,
– vízgazdálkodási tulajdonságok kartogramot,
– fizikai talajféleségeket tartalmazó kartogramot,
– a javasolt beavatkozásokhoz a kartogramot,
– szemeloszlási görbét.

 

Kapcsolódó jogszabályok:
(forrás: njt.hu)

90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet
a talajvédelmi terv készítésének részletes szabályairól