Szolgáltatások

A terepi munkálatok elvégzését saját tulajdonú, a XXI. század technikai színvonalának megfelelő, eszközpark – úgymint talajmintavevő eszközkészlet, egyedi gyártású „talajfúró”, terepjáró gépkocsik, GPS készülék stb. – segíti.

A helyszínelést követően a felvett minták – egyedi azonosító jelzésekkel ellátva – a lehető legrövidebb határidőn belül, a vizsgálólaboratóriumba kerülnek beszállításra.

A származtatott talaj- és vízminták vizsgálatát, minden esetben erre a célra akkreditált laboratórium végzi. A vállalkozás 4 laboratóriummal áll szerződéses kapcsolatban – így biztosítva a legalacsonyabb árat -, melyek közül a Tisztelt Megrendelő választhatja ki a számára legmegfelelőbbet.

A vizsgálati eredmények alapján elkészített talajvédelmi tervek, megfelelnek a hatályos jogszabályi követelményrendszernek, különös tekintettel a „Termőföld védelméről” szóló 2007. évi CXXIX. tv., valamint a „Talajvédelmi terv készítésének részletes szabályairól” szóló 2008. évi 90. sz. FVM rendelet előírásaira. A tervkészítéshez szükséges szakmai jogosultságot, a 024/2010. sz. alatt megszerzett szakértői engedély biztosítja.

A különböző típusú talajvédelmi tervek minden esetben, színes papírformátumban, valamint elektronikus példányban kerülnek átadásra, a Megrendelő részére.

A rövid vállalási határidőt – átlagosan 2 hét – az ország 5 különböző pontján működő területi iroda biztosítja.