Rekultiváció

Talajvédelemi terv rekultivációhoz

Talajvédelemi terv készítése rekultivációhoz

Rekultivációt megalapozó talajvédelmi tervet kell készíteni azokra a beavatkozások által érintett, összesen 400 m2-nél nagyobb területekre, illetve a talajfelszín megbontásával járó, 500 métert meghaladó vonalas létesítmények – így különösen a víz-, szennyvíz-, gáz-, elektromos- és telefonvezetékek – fektetési munkái esetében, amelyek a mezőgazdasági használattól eltérő beavatkozások miatt károsodtak és a rekultivációs műveleteket követően újra mezőgazdasági célú hasznosításra kerülnek.

Helyszíni talajmintavétel szabályai:

A helyszíni talajfelvételezés szabályait a meglévő, illetve a várható károsodás jellege határozza meg. Földmunkákkal járó beavatkozás esetén a terület heterogenitásától függően talajfoltonként, de legalább 5 hektáronként kell talaj fúrásból mintát venni.

Talajfelszín megbontásával járó vonalas létesítmények – így különösen a víz-, szennyvíz-, gáz-, elektromos- és telefonvezetékek – fektetési munkái esetében 500 méterenként a humuszos termőréteg vastagságát fúrással kell megállapítani. Ez esetben a talajmintavételtől és a laboratóriumi vizsgálattól el lehet tekinteni, mivel a humuszos termőréteg helyben kerül felhasználásra.

Talajminták laboratóriumi vizsgálata:
Minden esetben vizsgálandó:

– kémhatás pH(H2O),
– kötöttségi szám (KA),
– humusztartalom (%),
– összes karbonát tartalom (CaCO3 %) vagy hidrolitos aciditás (y1),
– vízben oldott összes só.
Szakmailag indokolt esetben:
– báziscsere vizsgálat,
– talajtömörödöttség vizsgálat,
– feltételezett szennyezés függvényében a szennyezettség vizsgálata.

 

Kapcsolódó jogszabályok:
(forrás: njt.hu)

90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet
a talajvédelmi terv készítésének részletes szabályairól