Ültetvénytelepítés

Talajvédelmi terv ültetvények telepítéséhez

Talajvédelmi terv készítése ültetvények telepítéséhez

Ha jogszabály másként nem rendelkezik, 1500 m2-nél nagyobb szőlő- és gyümölcs, valamint 500 m2-nél nagyobb bogyós gyümölcsű ültetvény telepítése esetén talajvédelmi terv készítése szükséges, melynek a következő szakmai tartalommal kell rendelkeznie.

Helyszíni talajmintavétel szabályai:

Talajfoltonként, de legalább 5 hektáros területegységenként 1 db 150 cm-es ásott talajszelvény feltárása, genetikai szintenként vagy rétegenként mintavétel, talajvíz viszonyok megállapítása.

A talaj tápanyag-ellátottságának megállapításához 5 hektáronként, de parcellánként legalább 1 db átlagmintát kell venni szőlő- és gyümölcs-ültetvényeknél a 0–30 és 30–60 cm-es rétegből, bogyósoknál a 0–20 és 20– 40 cm-es talajrétegből.

Talajminták laboratóriumi vizsgálata:
a) szelvénymintákból végzendő laboratóriumi vizsgálatok:

aa) minden esetben vizsgálandó:– kémhatás pH(H2O),
– kötöttségi szám (KA),
– összes karbonát tartalom (CaCO3%) vagy hidrolitos aciditás (y1),
– vízben oldható összes sótartalom (%),
– humusztartalom (%),

ab) szakmailag indokolt esetben:
– fenolftalein lúgosság,
– leiszapolható rész,
– kicserélődési savanyúság (y2),
– báziscsere vizsgálat,
– gyökérnemes szőlő esetében filoxérával szembeni immunitás vizsgálat,
– fiziológiás mésztartalom.

b) átlagmintából végzendő laboratóriumi vizsgálatok:
– a talaj bővített tápanyag-tartalom vizsgálata /pH(KCl), humusztartalom, KA, vízoldható összes só, CaCO3%, NO3+ NO2–N, P2O5, K2O, Na, Mg, SO4–S, Mn, Zn, Cu,

Tartalmi követelmények:
A tervnek tartalmaznia kell
– a lejtőviszonyok és lejtőkategóriák megállapítását,
– a javasolt erózióvédelmi beavatkozásokat,
– a környezetkímélő alaptrágyázás mértékére, lehetőségeire, vonatkozó javaslatot,
– a mélyforgatás maximális mélységét,
– 30 Magyar mészfok felett a mésztűrő alanyhasználat előírását,
– gyökérnemes szőlő esetében a filoxérával szembeni immunitás megállapítását,
– az adott kultúra telepítési kockázatának mértékét a talajadottságok alapján (az egyes állókultúrák telepítési kockázatát jelentő talajtani paraméterek határértékeit a 90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet 1 . táblázata tartalmazza),

Mellékletként csatolni kell:
– alkalmas méretarányú térképvázlatot a telepítésre alkalmas területek lehatárolásával.

 

Kapcsolódó jogszabályok:
(forrás: njt.hu)

90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet
a talajvédelmi terv készítésének részletes szabályairól