Mi tekinthető mezőgazdasági célú tereprendezésnek?

2007. évi CXXIX. törvény, valamint a 90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet pontosan meghatározza, hogy milyen eseteket kell mezőgazdasági célú tereprendezésnek tekinteni.

A mezőgazdasági célú tereprendezés körébe tartoznak mindazon – nem termesztéstechnológiai – földmunkák és az azokhoz kapcsolódó kiegészítő beavatkozások (humuszos termőréteg védelme, talajjavítás, erózió elleni védelem stb.), amelyek a tervezett mezőgazdasági célú földhasználat megvalósításához szükségesek és a termeszteni kívánt kultúrák igényét kielégítő, tartós felszíni formák kialakításával hozzájárulnak a talaj termékenységének megóvásához és optimális feltételeket teremtenek a korszerű termesztéstechnológia gazdaságos alkalmazásához […]

 

Mezőgazdasági célú tereprendezésnek kell tekinteni
 • az erózió elleni védekezés földművei kialakításának
 • a szintvonalas művelést akadályozó tereptárgyak megszüntetésének
 • a talajművelés, növényápolás és betakarítás gépeinek jó minőségű munkavégzéséhez, biztonságos és balesetmentes üzemeltetéséhez igényelt felszíni forma kialakításának
 • a káros vízbőségből származó felszíni vízösszefolyások megszüntetésének
 • a növénykultúra biztonságos termesztéséhez szükséges légmozgást biztosító felszíni forma létrehozásának
 • a felületi öntözés gépeinek és eszközeinek zavartalan és biztonságos működését biztosító felszíni forma létrehozásának
 • a gazdasági növények eredményes termesztését biztosító termőréteg létrehozásának felszínalakító földmunkáit.

Nagyon fontos megjegyezni, hogy a mezőgazdasági célú tereprendezés csak abban az esetben javasolható (alkalmazható), ha az nem jár termőterület csökkenéssel – kivéve a teraszírozást, azaz az igénybevételét kizáró okok nem állnak fenn.

 

Mezőgazdasági célú tereprendezést kizáró okok
 • ha a tereprendezést követően 1,5 m-nél magasabban helyezkedne el az átlagos talajvízszint
  (ez a tervezett hasznosítástól függően változhat)
 • ha a tereprendezést követően a felső 1 m-es rétegben mészkőpad, homokkő, kő vagy kavicsréteg,
  valamint szikes, sós, továbbá glejes talajszint helyezkedne el
 • ha tereprendezés után a terület termékenysége csökkenne

 

Bízza szakemberre a talajvédelmi terv elkészítését.

Mézes Zoltán

agrármérnök – talajvédelmi szakértő

+36 – 30 / 968 – 4686 zmezes@talajvedelem.hu

 

Kapcsolódó jogszabályok:
(forrás: njt.hu)

90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet
a talajvédelmi terv készítésének részletes szabályairól

2007. évi CXXIX. törvény a termőföld védelméről