Talajvédelmi terv készítésének részletes szabályai

A talajvédelem célja a termőföld termékenységének és minőségének megóvása, javítása, fizikai, kémiai és biológiai romlásának megelőzése, megfelelő állapotába történő helyreállítása.

Talajvédelem: a termőföld termékenységének és minőségének megóvása, javítása, fizikai, kémiai és biológiai romlásának megelőzése;

Talajvédelmi terv: a talajvédelmi hatósági eljárásokat megalapozó szakanyag;

Termőföld: az a földrészlet, amely a település külterületén fekszik, és az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas vagy fásított terület művelési ágban van nyilvántartva, kivéve, ha a földrészlet az Evt.-ben meghatározott erdőnek minősül;

 

A talajvédelmi tervek készítésének szakmai és formai feltételei,
valamint egyéb követelményei vannak.

Bízza szakemberre a talajvédelmi terv elkészítését.
Mézes Zoltán

agrármérnök – talajvédelmi szakértő

+36 – 30 / 968 – 4686 zmezes@talajvedelem.hu

 

Kapcsolódó jogszabályok:
(forrás: njt.hu)

181/2009. (XII. 30.) FVM rendelet
a talajvédelmi szakértői tevékenység folytatásának részletes feltételeiről

90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet
a talajvédelmi terv készítésének részletes szabályairól

2007. évi CXXIX. törvény a termőföld védelméről